Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn đọc sách để thành công

Đừng nghe người ta nói suông Tôi nghe nhiều người nói với nhau và nói với tôi rằng, muốn thành công phải trả qua thất bại, 10 công ty mở ra thì sau 5 năm còn lại 1. Tôi nghe nhiều đến nỗi chỉ cần nhắc đến thôi người ta cũng tự cho là quy luật, là

Continue reading Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn đọc sách để thành công