Đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến?

Đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến?

Albert Einstein đã nói “It is easier to break an atom than a prejudice” (đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến). Còn mình sẽ nói “đập vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn đập vỡ một định kiến cho đến khi gặp vấn đề khiến định kiến có thể thay đổi”

Không kể hàng tỷ thứ mình đã học , đọc và suy ngẫm. Từ tất cả các giáo trình MBA tiếng Việt, tiếng Anh và hàng tỷ lý thuyết kinh doanh vận hành doanh nghiệp. Thành thực mà nói càng học và đọc nhiều sẽ mở rộng được nhận thức nhưng định kiến thì chưa chắc đã thay đổi cho đến khi người đó tự trải nghiệm vấn đề và rút ra bài học.

Đôi khi mình có xu hướng chống lại các giáo điều về quản trị kinh doanh, quản lý tài chính và kỷ luật. Muốn làm những điều ngược lại để chứng minh rằng mình sẽ tìm ra cách của riêng mình tìm ra 1 thứ văn hóa riêng.

Đôi khi mình muốn tạo ra một văn hóa thoải mái tự do nhất ở công ty mặc dù biết trước được rằng cái giá phải trả sẽ là sự tự giác.

Đôi khi mình muốn thoải mái và đối đãi tốt nhất với người khác thì người khác sẽ đối đãi lại với mình y như vậy nhưng mình đã nhầm.

Đôi khi mình tin tưởng tuyệt đối vào 1 người rồi trao cho họ tất cả và hi vọng rằng người đó cũng sẽ tin tưởng ngược lại với mình thì mình quá sai.

Đôi khi mình chọn tin tưởng vào con người, vào nhân viên hơn là áp đặt những gì mà mình cho là khô khan đã học.

Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi cho đến thời điểm cần thiết.

Một ngày đẹp trời sau 1 quý làm việc khá tốt. Bỏ qua hết các giáo điều kinh doanh mà được nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần là đừng bao giờ đưa ra 1 phần thường dựa trên % lợi nhuận cho nhân viên của bạn. Mặc cho bạn hay nhân viên của bạn trong sáng bao nhiêu thì nhân viên của bạn rồi 1 ngày cũng sẽ nẩy ra tiêu cực, nghi ngờ và nhen nhóm những suy nghĩ nhỏ nhen nổi lên và chiếm hết con người của họ. Đó là 1 sai lầm lớn nhất của mình cho sự nôn nóng thiếu suy nghĩ, bất kể bạn có trong sáng đến đâu thì đừng nghĩ rằng có thể lấy cái trong sáng của bạn ra nói chuyện thì người ta sẽ hiểu. Trong đầu nhân viên của bạn lúc nào cũng nhen nhóm nghĩ rằng đòi xem sổ sách thu chi cty và tự tính lợi nhuận để ăn chia % lợi nhuận cho “sòng phẳng” và không bao giờ vừa lòng với kết quả.

Ta nói rằng định kiến của ta đã thay đổi. Hãy đối đãi tốt với người khác thì người khác sẽ tốt lại với bạn. Hãy giúp đỡ người khác, người khác sẽ giúp đỡ lại bạn như vậy. Nhưng phải tốt và giúp đỡ với đúng người.

  • MBA là tốt, luôn có lý do của nó.
  • Đôi khi có những thứ biết đấy nhưng phải tự mình trải qua mới hiểu
  • Kinh doanh không dành cho những người thích đi ngược lại số đông.
  • Dân chủ hay cộng hòa luôn có những mặt tốt, hãy cóp nhặt từ cả 2 phe.
  • Có những thứ không cần trải qua vẫn rút ra được bài học.
  • Người giỏi nhất là người học được từ thất bại của người khác mà không cần phải tự trả giá.
  • Đã dùng người là phải tin tưởng tuyệt đối, một khi đã không tin thì không dùng. Nhưng khi đã tin tưởng thì phải chọn đúng người mà tin tưởng.
  • Định kiến có thể thay đổi, đừng nghĩ rằng mình trong sách hay tốt bụng thôi là đủ. Còn phải học để đoán biết cả suy nghĩ của những người nhỏ nhen tiểu nhân để đề phòng.
  • Khi bạn tìm ra 1 chân lý, không nhất thiết phải dậy cho người khác hiểu vì chỉ khi tự họ trải qua họ mới hiểu.

Nguyễn Thanh