Mọi thứ luôn có 2 mặt: khách hàng tốt và không tốt

Bạn có biết rằng uber có hệ thống dành cho khách hàng chấm điểm tài xế nhưng cả tài xế cũng có hệ thống đánh giá ngược lại khách hàng không? “Mọi thứ luôn có 2 mặt: đồ ăn ngon – dở, phim hay – chán, cả khách hàng tốt – không tốt. Ngay từ

Continue reading Mọi thứ luôn có 2 mặt: khách hàng tốt và không tốt

Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn đọc sách để thành công

Đừng nghe người ta nói suông Tôi nghe nhiều người nói với nhau và nói với tôi rằng, muốn thành công phải trả qua thất bại, 10 công ty mở ra thì sau 5 năm còn lại 1. Tôi nghe nhiều đến nỗi chỉ cần nhắc đến thôi người ta cũng tự cho là quy luật, là

Continue reading Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn đọc sách để thành công