Nhân đôi tài khoản và đây là bài học đầu tư chứng khoán đầu tiên của tôi

Bài học x2 đầu tiên kiếm được từ chứng khoán của mình. Mặc dù một năm chỉ trade nhiều nhất là 2 lần. Một lần mua và một lần bán. Post này chắc ae broker sẽ rất không vui. Không đầu tư dựa trên lời khuyên của người khác. Không đánh theo lái, không tham

Continue reading Nhân đôi tài khoản và đây là bài học đầu tư chứng khoán đầu tiên của tôi