Facebook càng ngày càng trở nên tiêu cực và tràn ngập tin rác

Vấn đề nằm ở thuật toán của Facebook để thống kê các loại tin tức nào có tỷ lệ được tương tác nhiều nhất. Like , comment và share. Rồi sau đó thay đổi thứ tự hiển thị những loại tin có tỷ lệ tương tác nhiều nhất lên đầu. Dựa vào hành vi sở

Continue reading Facebook càng ngày càng trở nên tiêu cực và tràn ngập tin rác