Tôi đã dậy đúng 5h sáng mà không cần sử dụng báo thức như thế nào ? Phần 2

Dưới đây là trải nghiệm dựa trên thử nghiệm bản thân, không phải thống kê nghiên cứu dựa trên trung bình của “số đông người khác” nên có thể không đúng với đa số mọi người.   Sau khi tự nghiên cứu bản thân bằng các thiết bị kiểm tra nhịp tim và theo dõi

Continue reading Tôi đã dậy đúng 5h sáng mà không cần sử dụng báo thức như thế nào ? Phần 2