Mọi thứ luôn có 2 mặt: khách hàng tốt và không tốt

Bạn có biết rằng uber có hệ thống dành cho khách hàng chấm điểm tài xế nhưng cả tài xế cũng có hệ thống đánh giá ngược lại khách hàng không? “Mọi thứ luôn có 2 mặt: đồ ăn ngon – dở, phim hay – chán, cả khách hàng tốt – không tốt. Ngay từ

Continue reading Mọi thứ luôn có 2 mặt: khách hàng tốt và không tốt