Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn đọc sách để thành công

Đừng nghe người ta nói suông Tôi nghe nhiều người nói với nhau và nói với tôi rằng, muốn thành công phải trả qua thất bại, 10 công ty mở ra thì sau 5 năm còn lại 1. Tôi nghe nhiều đến nỗi chỉ cần nhắc đến thôi người ta cũng tự cho là quy luật, là

Continue reading Đừng bỏ qua bài này nếu bạn muốn đọc sách để thành công

Thế nào là khách hàng chủ động và tại sao luôn ưu tiên hỗ trợ họ ?

Bạn có bao giờ tự hỏi có khách hàng chẳng bao giờ thắc mắc và rất hiếm khi hỏi nhưng lại là khách hàng tiềm năng nhất. Họ trung thành và yêu thích thương hiệu của bạn và sẵn lòng giới thiệu với những người khác. Còn những khách hàng hỏi nhiều nhất, hỏi cả những

Continue reading Thế nào là khách hàng chủ động và tại sao luôn ưu tiên hỗ trợ họ ?